Hola!

Públic

Benvinguts i benvingudes!

Avui dia es fa imprescindible tenir una identitat digital i disposar d’un portafolios professional. Poder comptar amb tots dos és de gran ajuda perquè públic al qual ens dirigim pugui veure mostres reals del nostre treball.

En aquest cas, el meu Portafolis és un document digital de presentació que inclou la meva experiència laboral, la meva formació acadèmica i les meves vivències com a professora a les aules en Escoles d’Art i Disseny, i dels Cicles de formació professional en Arts Gràfiques.

Per descomptat, també tenen cabuda alguns consells pràctics perquè el vostre Folio sigui tot un èxit, així com recursos gràfics que us poden ser de gran utilitat tant en el vostre recorregut acadèmic en la UOC com en la vostra futura vida laboral.

Ens veiem a les aules!

* * * * * *

¡Bienvenidos y bienvenidas!

Hoy día se hace imprescindible tener una identidad digital y disponer de un portafolio profesional. Poder contar con ambos es de gran ayuda para que público al que nos dirigimos pueda ver muestras reales de nuestro trabajo.

En este caso, mi portafolio es un documento digital de presentación que incluye mi experiencia laboral, mi formación académica y mis vivencias como profesora en las aulas en Escuelas de Arte y Diseño, y de los Ciclos de formación profesional en Artes Gráficas.

Por supuesto, también tienen cabida algunos consejos prácticos para que vuestro Folio sea todo un éxito, así como recursos gráficos que os pueden ser de gran utilidad tanto en vuestro recorrido académico en la UOC como en vuestra futura vida laboral.

¡Nos vemos en las aulas!