PMBoK: mapa conceptual

Públic

Mapa conceptual d’un projecte basat en PMBOK

Abans d’iniciar qualsevol projecte és important tenir en compte els diversos conceptes, les idees clau, els processos que caldrà fer i els riscos que comporta sempre una nova iniciativa.

Per procurar visualitzar i enllaçar tots els conceptes del projecte podem crear un mapa mental amb l’objectiu d’entendre i definir cada pas que hem de portar a terme perquè el projecte esdevingui un èxit.

He creat un mapa dinàmic amb les idees clau perquè m’ajudi a planificar i executar un projecte per als alumnes del Cicle Superior de Publicacions Impreses i Multimèdia de l’institut Agustí Serra de Sabadell.

 

 

Leave a Comment